Fasal pada menyatakan sembahayang

Tetakala itu Baginda Rasulullah s.a.w sedang duduk daripada Masjidil Haram, lantas seorang sahabat datang memberi salam akan Rasulullah, maka ia pun melihat akan dia, tetapi tiada mengenal akan dia, maka bertanyalah hai mukmin tahukah engkau akan perkara sembahayang? Jawab Baginda Rasulullah InsyaAllah tahu hamba dengan Izin Allah, Maka ujar orang tua itu, dahulu daripada sembahayang itu berapa perkara?
Jawab Rasulullah lapan perkara Fradunya
1. Suci tubuhnya
2. Mengambil air sembahayang
3. Memakai kain yang suci,
4. Duduk ditempat yang suci
5. Mengadap Kiblat
6. Membaca akan waktunya
7. Nyata akan waktunya
8. Membilang akan raakatnya

Kata orang tua itu hai Amirul Mukminin berapa fardu didalam sembahayang?Jawab Baginda Rasulullah pada rekaat yang pertama 14 fardunya
 , rekaat kedua 12 fardunya, sesudahnya 6 fardunya, Tanya orang tua itu lagi mana bilangannya? Jawab Rasululah s.a.w seperti
1. Kelakuan berdiri
2. Duduk
3. Niat kepada hati yakni niat itu berpindah ia kepada Allah ketika Takbirratul Ikhram.
4. Membaca Fatihah.
5. Rukuk.
6. Berhenti didalamnya
7. Sujud
8. Berhenti didalamnya
9. Duduk antara 2 sujud
10. Berhenti didalamnya
11. Bangkit dari pada Sujud
12. Berhenti didalamnya
13. Sujud yang kedua
14. Berhenti didalamnya.
Adapun didalam rakaat kedua:-
1. Berdiri
2. Membaca Fatihah
3. Rukuk
4. Berhenti didalamnya
5. Sujud
6. Berhenti didalamnya
7. Duduk antara 2 sujud
8. Berhenti didalamnya
9. Bangkit dari pada Sujud
10. Berhenti didalamnya
11. Sujud yang kedua
12. Berhenti didalamnya
Bermula pada Tahlil itu 6 Fradunya:-
1. Duduk
2. Syahadah
3. Selawat
4. Memberi Salam
5. Niat Keluar dari pada sembahayang
6. Berniat akan sembahayang yang kedua
Maka ujar orang tua itu berapa fardu waktu sehari semalam? Jawab Rasulullah adapun sunat itu 18, bermula kasih akan Allah Taala pada sehari semalam 848. Adapun “Haihat” dalam sembahayang lima waktu 450 kelakuan, maka ada bersuatu pada perbuatanya sembahayang fardu itu sehari semalam 1050.

Bermula perbuatan sembahayang itu 4 perkara pertama Qiam, kedua Rukuk, ketiga sujud dan keempat duduk, inilah perbuatan yang tersebut bersesuai dengan fardu dan sunat. Maka ujar orang tua itu berapa waktu dalam setahun? Jawabnya 1770, 17 rekaat dalam sehari dan 510 dalam sebulan dan sujud sehari semalam 34 sujud, sebulan sujudnya 1020 sujudnya dan tahyat sehari 9 kali, 270 kali sebulan.

Maka ujar orang tua itu lagi, apa yang terlebih di pelihara didalam sembahayang, apa yang di pernyata dalam sembahayang, dan yang diperbuat didalam sembahayang dan apa yang ditakut didalam sembahayang dan apa membukakan akan sembahayang?

Maka dijawabNya yang terlebih di pelihara didalam sembahayang itu membaca Fatihah, dan di pernyata dalam sembahayang itu sopan dan tunduk khidmat dan sujud, dan yang diperbuat itu jangan berkata-kata didalm sembahayang dan yang takut didalam sembahayang itu tidak yakin dalam takbirratul ikhram dan yang membukakan sembahayang itu salam.

Maka Tanya orang tua itu, mana fardu yang lebih daripada segala fardu dan yang mana fardu membawa fardu dan fardu masuk kepada sunat dan yang mana sunat masuk kepada fardu?.
Maka jawab Baginda Rasulullah s.a.w yang lebih fardu itu air daripada tangan kanan itu dibawa membasuh tangan kiri, yang sunat masuk kepada fardu itu mengambil air sembahayang tetakal mandi Junub, dan fadu yang masuk kepada sunat itu jadi tangan mengulit-ulit jari kaki keduanya ketika mengambial air sembahayang.

Maka ujar orang tua itu yang manakah kunci dalam sembahayang? dan dijawabnya cinta yang benar menghadap Allah taala. Ujar orang tua itu yang manakah kunci meniatkan Allah Taala? Jawabnya takut akan Allah taala. Tanya orang tua itu yang mana takut akan Allah taal? Jawabnya kurang sabar daripadanya. Tanya orang tua itu mana kunci sabar itu? Jawabnya redha akan kehendak Allah taala dan tahu akan dirinya Hamba. Dan tanya lagi orang tua, daripada mana hamba mendapat pengetahuan? Jawabnya daripada hati hamba yang tenang yang tiada sekutu baginya.


Ujar orang tua itu lagi, adapun sembahayang subuh dua rakkat itu apa kenyataan kepada kita? Jawabnya adapun sembahayang subuh itu dua rakaat itu badan dan nyawa mengadap Allah Taala inilah kenyataanya.


Maka ujar orang tua itu waktu Zohor empat rakaat itu apa kenyataan kepada kita? Jawabnya waktu Zohor empat rakaat itu tangan kita keduanya, kaki kita keduanya berdiri menghadap Allah taala.


Tanya orang tua itu waktu Asar empat rakaat itu apa kenyataan kepada kita? Jawabnya ialah hadapan dan belakang dan bahu keduanya tetakala rukuk dan sujud hikmat kepada Allah Taala.


Tanya orang tua itu waktu Maghrib tiga rakaat itu apa kenyataan kepada kita? Jawabnya pipi kita keduanya dan muka kita inilah kenyataanya kepada kita menghadap akan Allah Taala.


Maka ujar orang tua itu waktu Isyak empat rakaat itu apa kenyataan kepada kita? maka dijawabnya telinga kita kedua, mata kita keduanya serta tidak mendengar perkataan yang lain dan tiada menilik pada yang lain daripada Allah taala itulah kenyataan kepada kita.

Maka ujar orang tua itu sembahayang witir itu dua rakkat itu apa kenyataan kepada kit? Lubang hidung kita keduanya itulah kenyataan kepada kita.

Tanya orang tua itu sembahayang witir satu rakaat itu apa kenyatan kepada kita? Jjawabnya nama Allah Taala siang dan malam itulah kenyataan kepada kita.

Maka ujar orang tua itu jika kau tahu yang demikian itu makhluklah sembahayang itu? Maka dijawabnya seperti makhluklah ianya. Tanya orang tua itu lagi betapa kemuliaan sembahayang itu dijawabnya seperti kemuliaan Allah Taala. Tanya lagi orang tua itu jika sembahayang itu makhluk sifatkan ia?

Maka jawabnya tubuh sembahayang itu suci daripada zahri dan batin

Adapaun Nafas sembahayang itu niat
Adapun Nyawa sembahayang itu takbirratul Ikhram
Adapun kakinya berdiri menghadap kiblat
Adapun tangannya itu dinagkatkan tangannya ketika takbir hingga bahunya
Adapun kepalanya sembahayang itu membaca Fatihah
Adapun telinga sembahayang itu rukuk
Adapun aurat sembahayang itu sujud
Adapun hidung sembahayang itu takbir tetakala rukuk
Adapun mulut sembahayang itu mengucap tasbih
Adapun kulit sembahayang itu memberi salam kekanan dan kekiri
Adapun otak sembahayang itu doa setelah sembahayang, Kemudian orang tua itu berjabat tangan lalu ia pun keluar……

No comments:

Post a Comment