Fasal Pada menyatakan Adap Zikir- pada lisan

لا إله إلا الله‎

Kerana zikir itu adakalanya zikir Hasanat namanya dan adakalanya zikir Darjat namanya.
Zikir hasanat itu menghasilkan pahala dan tidak berkehandak kepada segala adap zikir yang lagi akan datang ini dan zikir darjat itu berkehandak kepadanya.
Bermula adap zikir darjat itu dua puluh perkara, lima perkara dahulu daripada zikir, dua belas perkara ketika zikir dan tiga perkara kemudian daripada zikir.
Adapun yang dahulu daripada zikir itu:-

1) Taubat daripada segala maksiat dan segala yang sia-sia yang  tiada memberi feadah akan akhirat.
2) Mandi dan atau ambil air sembahayang.
3) Diam dan tetap menghasilkan “sidik” ‎ لا إله إلا الله dengan lafas اللهاللهالله‎ dengan fikir jua tiada dengan lidah hingga tiadalah tinggal segala hadirnya yang lain daripada Allah Taala itu melainkan hadir didalam hatinya itu اللهاللهالله‎ jua. Maka tetakala itu bersama-sama lidahnya dengan hatinya menyatakan لا إله إلا الله‎ yakni supaya benar lidah dengan hatinya dan didahulukan menyatakan
4) Minta tolong dengan hatinya ketika masuk dalam zikir itu dengan hikmah Mursyidnya/Syeikhnya, jikalau diseru akan syeikh itu dengan lidahnya pada minta tolong hajatnya itu harus baginya. (bagi ahli tasauf/sufi)
5) Mengiktikadkan bahawa minta tolong daripada Syeikhnya supaya ia minta tolong daripda Nabi s.a.w kerana syeikh itu hampir kepada Nabi s.a.w (bagi ahli tasauf/sufi)

Adapun adap ketika zikir itu:-
1)  Duduk atas tempat yang sunyi, padahal ia duduk seperti didalam Sembahayang (Tahyaat awal / Tahyaat akhir) jika ia Mubtadi kerana yang demikian itu terlebih banyak memberi bekas dalam hati, atau duduk bersila jika ia Muntahi
2)  Menghantarkan kedua tangannya atas kedua pehanya.
3)  Memakai bau-bauan pada tempat zikirnya
4)  Memakai pakaian yang baik lagi halal lagi harum
5)  Memilih tempat yang kelam
6)  Memejamkan kedua matanya
7)  Menyerupakan rupa Syeikhnya/Mursyidnya antara dua keningnya dan adap ini terlebih muakad pada ahli  tasauf/sufi. 8)  Benar ia pada zikir
9)  Ikhlas yakni dikhosodkan zikirnya semata-mata Allah jua.
10) Memilih ia sifat zikir itu dengan لا إله إلا الله‎  maka disebut ia serta dengan kuat yang sempurna serta takzimnya, dinaikkan lafas لا إله ‎ itu dari atas pusatnya dan menyampaikan akan lafas اللهإلاitu kepada hatinya yang dinamai akan hati sanubari padahal menghantarkan kepalanya kepada limbung yang kiri serta hadir hatinya yang mukamil didalamnya.
11) Menyatakan zikir itu dengan hatinya serta tiap-tiap kali daripada menyatakan zikir itu: 
- Adapun ketika الله‎ إلاitu pada yang tetakala nyata sifat, syak, zhon, wham dan was-was dikatakan dengan lidahnya لا إله إلا الله‎ dan dengan hatinya La Ma'bud Ellallah (tiada yang DISEMBAH melainkan mu yaa Allah)

- Tetakal lemah sifat syak, zhon, waham dan was-was dan suci hatinya daripada yang demikian itu dan menuntut akan suatu daripada “zuki” kepada Allah, tetakaladikatakan dengan lidahnya لا إله إلا الله‎ dan dikata dengan hatinya (الله‎ مطلوبلا) (tiada yang DITUNTUT melainkan mu yaa Allah). 

- Dan tetakala kayalah segala hadirnya sekeliannya, tetakala dikatakan dengan lidahnya akan لا إله إلا الله‎ dan dikata dengan hatinya La Maujud (WUJUD) Ellallah, kerana tetakala itu bahwasanya adalah yang bertutur itu dengan hak Allah Taala.

12)  Menafikan tiap-tiap yang maujud yang lain daripada Allah Taala daripada hatinya dengan kata لا إله إ  ‎supaya tetap taksir اللهإلا itu didalam hati dan supaya mesra kepada segala angota.

Adapun segala Adap yang kemudian daripada zikir itu tiga perkara.

1. Hendaklah ia tetap apabila ia diam daripada zikir itu dengan ikhtiarnya dan hendaklah ia hadir hatinya kerana menanti wirid zikir itu yakni kedapatan yang hasil daripada zikir, mudah-mudahan dengan izin Allah Taala datang atas ia.
2. Hendaklah ia menahan nafasnya daripada keluar masuk kerana ia terlebih segera pada membaiki hati dan membukakan hijab dan memutuskan hawa nafsu.
3. Hendaklah menahan diri daripada minum air kemudian daripada zikir itu kerana minum itu memadamkan panas yang didapati daripada zikir itu dan menghilangkan rasa rindu kepada Allah taala.

Adapun orang yang tiada baginya ikatan maka tiada bagi lazim akan adap dan hanyasanya adap mereka itu taslim bagi wirid yakni menerima bagi barang yang datang daripada zikir itu serta hadir hatinya semata kepada Allah terkadang berlaku atas lidah mereka الله‎ الله‎ الله‎ , هوهوهو,    آآآآآ, إإإإإ, أُأُأُأُأُ, لالالالا, ه ه ه ه ه, هِ هِ هِ هِ, اه اه اه اه  atau suara tampa huruf dan badannya bergetar-getar. 

Adapun adap tersebut diatas bagi zikir lisan dan tiada pada hati.
   
   Seterusnya[Next]:-  Fasal pada menyatakan Kafiat Zikir

No comments:

Post a Comment