Da-Irah al-Wujud

بسم الله الرحمن الرحيم

داءرة الو جود


Segala puji-pujian bagi Allah yang Esa keesan-Nya.

( والصلاة والسلام على من لا نبي بعد )

Dan rahmat Allah dan salam-Nya atas Nabi Allah yang tiada Nabo kemudianNya
Adapun kemudian daripada mengucap Basmalah ertinya
بسم الله الرحمن الرحيم dan Hamdalah الحمد الله dan selawat akan nabi Allah tiu, maka ini perkataan yang menyatakan kenyataan peri daerah ini, yakni Wahdatul Wujud.
Ertinya Kandang Keesan Zat Allah Ta’ala dan wujud-Nya.

Dan yang menyatakan keesaan peri Qaba Qausain قاب قوسين, ertinya terlebih dampingnya, yakni damping Nabi Allah dan segala yang beroleh waris daripada Nabi Allah kepada Allah Ta’ala, umpamanya dua bentuk busur.

Dan menyatakan Au Adna, ertinya terlebih dampingnya yakni dampingan Nabi Allah dan segala yang beroleh waris daripada Nabi Allah kepada Allah Ta’ala, tetapi terdamping pula daripada dua bentuk busur itu.

Ketahuilah hai thalib, Haq Ta’ala ertinya: Hai yang menuntut zat Haq Ta’ala dan wujud-Nya, dikurniai Haq Ta’ala kiranya engkau Nur Kasyif ertinya: Cahaya Yang Membukakan Hijab itu akan yang menanti dengan sempurna dari dunia, yang datang ke akhirat.

Bahawa daerah itu pada Arif Rabbani menyatakan dua martabat zat Allah ta’ala dan wujudNya.

Suatu daripada martabat itu, martabat Zat Allah Ta’ala dan wujud Allah yang mutlak. Ertinya: Ada Allah Ta’ala, tiada menyerupai Dia itu. Nyata segala sifatNya dan segala isim-Nya, dan segala fi’il-Nya pada martabat itu tersembunyi pada keesan nyata zat Allah ta’ala dan wujud-Nya itu.

Kedua, dari dua martabat itu, martabat zat Allah Ta’ala dan wujud Allah Ta’ala yang muqaiyid,ertinya yang bertambatan. Yakni bertambatan nyata zat Allah Ta’ala itu dengan sesuatu sifat daripada segala sifat-Nya atau dengan sesuatu daripada segala isim-nya, atau nyata daripada segala fi’il-Nya.

Bermula martabat zat Allah Ta’ala dan wujud Allah yang muqaiyad itu dua martabat.
Satu, dari dua itu, muqaiyad nyata ia dengan nyata segala sifatNya.
Kedua dari dua martabat muqaiyad, nyata ia dengan nyata segala isimNya dan nyata segala fi’ilNya.

Adapun martabat zat Allah Ta’ala dan wujud Allah Ta’ala yang muthlaq itu, martabat Ahadiyah, ertinya: Esa.

Dan martabat zat Allah Ta’ala dan wujud Allah Ta’ala yang muqaiyid dengan segala sifatNya itu, martabat Wahdah, ertinyapun Esa.

Dan martabat zat Allah Ta’ala dan wujud Allah Ta’ala yang muqaiyid dengan segala isimNya dan dengan segala fi’ilNya itu martabah Wahidiyah, ertinya: Yang Esa.


Bermula zat Allah Ta’ala yang muthlaq itu umpamanya daerah ini (bulatan kosong). Maka tiada nyata sesuatu daripada segala sifatNya, dan tiada nyata sesuatu daripada segala isimNya dan tiada nyata sesuatu daripada segala fiilNya seperti nyata zat daerah ini.

Bermula zat Allah Ta’ala dan wujud yang muqaiyid dengan segala SifatNya itu umpama daerah ini (bulatan kosong dengan titik ditengahnya), maka nyata sifatnya seperti nyata zat daerah ini.

Bermula zat Allah ta’ala dan wujudNya yang muqaiyid, ertinya bertambatan segala isimNya dan dengan segala fiilNya itu umpama daerah ini (bulatan kosong dengan alif ditengahnya), maka nyata isimNya dan segala fiilNya seperti nyata zat daerah ini.Bermula Adna, ertinya tiap-tiap terdampingia, yakni dampingan Nabi Allah, dan segala yang beroleh warisnya daripada Nabi Allah, kepada zat Allah Ta’ala dan wujudNya seumpama daerah zat Allah ta’ala dan wujudNya yang muthlak itu. Dan Qaba Qausain قاب قوسين, ertinya dampingnya yakni damping Nabi Allah dan segala yang beroleh waris daripada Nabi Allah, kepada Allah Ta’ala seperti dua bentuk busur. Yakni daerah yang ketika itu umpama, seumpama daerah zat Allah itu dan WujudNya yang muqaiyad dengan segala isimNya dan segala fiilNya.

Adapun Arif Rabbani yang membawa isyarat fana’fillah, dan baqa’billah, yakni lenyap dalam Allah Ta’ala dan kekal dengan Allah Ta’ala itu. Maka yang difanakan itu huris berasa yang nyata dalam zat, atau itulah Haq. Dan yang dibaqakannya itu tetap huris() yang tiada dihuris. Yakni yang muthlak, yang nyata dalam zat daerah itulah Haq. Kerana umpama huris itu umpama sebenar-benar diri umpama yang nyata dalam ilmu Haq Ta’ala yang tetap pada zat Haq Ta’ala itu. Maka apabila fanalah pada Arif Rabbani yang sebenar-benar dirinya itu pada makrifatnya pada zaqinya dan pada musyahadahnya, maka Baqi Zat yang Mutlak itulah hak pada makrifatnya, dan pada zaqinya, dan pada musyahadahnya. Nescaya diperolehnya fana’fillah baqa’billah.

Adapun Arif Rabbani yang membawa isyarat zikir, ertinya tersedar dalam hatinya, yakni tersedar akan zat Allah Ta’ala dan wujudNya yang muthlak yang tempat nyata huris itu haq.
Dan yang membawa isyarat muraqabah, ertinya ingat dalam hatinya akan zat Allah Ta’ala dan wujudNya yang muthlak itu, yang tempat nyata huris itu haq.
Dan yang membawa isyarat tawajjuh, ertinya mengadapkan mata hati kepada zat Allah Ta’ala dan wujudNya yang muthlak, yang tempat nyata huris itu haq.
Dan yang membawa isyarat musyahadah, ertinya memandang dengan mata hatinya kepada zat Allah Ta’ala dan wujudNya yang muthlak yang tempat nyata huris itu haq.

No comments:

Post a Comment