Perjalanan Hidup Ku...

Hadis Nabi s.a.w : "Awalludin Makrifatullah".. diambil dari setengah dari Kitab pengajian Usuluddin spt ; Kitab Usul Tahqiq yg membicarakan Syahadah Ketuhanan dan Kerasulan dimana tiada dimasukkan siapa nasab/perawinya. Sebaliknya setengah pendapat kata-kata itu bukanlah Hadis Nabi s.a.w sebaliknya hanya kata-kata para ahli Sufi belaka. Harap maklum.
 Menjawab soalan yg dikeutarakan itu;
1) Apakah yang hendak dikenal dengan Allah Ta'ala itu ? Adakah kita kena kenal dengan RupaNya, ZatNya, DaerahNya atau kesanNya?


Yang mahu dikenal dgn Allah Ta'ala itu ialah KekuasaanNya, maka adalah Hukum dan Undang-undangNya.Apakah pula KekuasaanNya itu ?
KekuasaanNya itu menjadikan alam ini atau meninggalkannya (tiada menjadikan); ia adalah bab harus bagi Allah Ta'ala.Apakah Hukum dan Undang-undangNya itu ?
Hukum dan Undang-undangNya itu spt yg termaktub didlm Al-Quran Nul Karim; misalnya Halal, Haram., Makhruh dan Mubah/Jais (harus).Sementara Undang-undangNya itu pula banyak sekali spt firmanNya didlm al-Quran misalnya Undang-undang Nikah-kahwin, Jangan menyekutukan Tuhan, Hormat kpd kedua ibubapa, Bertolong-tolongan dlm berbuat kebajikan sesama manusia, Jangan menzalimi orang dan sebagainya yg berupa perintah larangan dan suruhan.


2) Apakah tanda adanya Allah Ta'ala itu ?
Tanda adanya Allah Ta'ala itu; ada ZatNya, ada SifatNya, ada EfeilNya dan ada Asma'Nya, baru dijadikan alam ini. Baru kita kata tanda adanya Allah Ta'ala itu 'baharu sekelian alam.
Maksudnya; Selain daripada Allah Ta'ala itu baharu jua kena jadi. (kesudahannya binasa)


Apakah itu Zat ?
Zat itu dlm alih bahasa Melayunya ialah 'benda', tetapi tertakluk ia spt firmanNya didlm Al-Quran, Surah Asy-Syura' Juz: 25, ayat ke 11: yg berbunyi "Laisakamis lihi syai'un wahuwassamie'ul bashir"
(Ertinya: Tiada Dia (Allah Ta'ala) itu menyerupai barang sesuatu jua pun, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat)- Diketahui oleh Zat itu barang yg belum ditunjukkan, tetapi sudah sempurna kejadian spt Hari Qiamat, Syurga dan Neraka; terhenti ia pada masa iaitu dlm IlmuNya.


Apakah itu Sifat ?Sifat itu ialah Kelakuan bagi Zat, sebagaimana keterangan daripada kitab-kitab Tauhid bahawa Sifat Kemalat Allah Ta'ala itu tidak terhingga banyaknya; kalau hendak ditulis tidak cukup air lautan menjadi dakwatnya dan tidak cukup daun kayu dihutan menjadi kertasnya. Misalnya; seperti air pasang- surut, ombak dilautan, halilintar membelah bumi. Semuanya ini dikatakan adalah Sifat Kemalat Allah Ta'ala.


Tetapi yang wajib kita ketahui sebagaimana menurut keterangan susunan kaum-kaum Imam Abu Hassan Asy-Sya'ari dan Imam Abu Mansur Maturidi yang menyusun cerita Tauhid ini ialah 20 Sifat sahaja iaitu dari Ujud,Qidam, Baqa',Mukhalafatuhu-lilhawadis hingga Mutakaliman.


Apakah itu Efeil ?


Efeil itu ialah Perbuatan Allah Ta'ala seperti menjadikan alam ini atau tidak menjadikannya, ini adalah bab harus (mumkinat) bagi-Nya.


Apakah itu Asma' ?Asma' itu ialah Sempurna Nama atau Kata-kata bagi Zat misalnya seperti dari Nabi Allah Adam a.s hingga Nabi Muhammad s.a.w iaitu 25 para-para Nabi itu dikatakan Asma' Allah atau Kata-kata bagi Zat.


3) Apakah yg wajib bagi Allah Ta'ala itu ?Yang wajib bagi Allah Ta'ala itu ialah Zat-Nya, Sifat-Nya, Efeil-Nya dan Asma'-Nya.
Mustahil tiada ZatNya, tiada Sifatnya, tiada EfeilNya dan tiada Asma'Nya.
Haruslah bagi Zat itu menjadikan alam ini atau tidak menjadikannya.
Ketahui olehmu pada bab Zat dan Sifat ini memerlukan kehati-hatian dalam memahamkannya, sebab bila direnung sekilas seolah mudah, namun kebanyakan diri sulit untuk memahami hal ini, terlebih bagi makhluq takabur dimuka bumi yang dihijab dari pengetahuan ini dengan sebab mereka meringan-ringankan hal yang sangat penting untuk difahami ini.


Pengertian zat adalah sesuatu yang ada (wujud), dan zat tiada memerlukan tempat berdiri.


Pengertian sifat adalah suatu keadaan, sifat memerlukan tempat berdiri, tempat berdiri sifat adalah zat.


Zat adalah wujud yang sebenarnya, sifat itu ibarat bayang-bayang zat, sifat adalah hal yang menjelaskan tentang keadaan zat.


Zat dan sifat tiada bersatu dan tiada bercerai, sifat mustahil ada apabila tiada zat, dan zat mustahil dikenal apabila tiada bersifat.


Maka ketahui olehmu, zat adalah sesuatu yang tiada dapat diperbincangkan ataupun dihuraikan, apabila ada perbincangan tentang zat itu, maka yang diperbincangkan itu bukanlah zat, melainkan sifat daripada zat itu.


Sifat pada lafadz, zat pada makna.


Zat ada dua jenis:1. Zat Tuhan, wujudnya tidak disebabkan oleh sesuatu sebab, tiada berkehendak kepada tempat berdiri dan tiada berkehendak kepada yang menjadikan.
2. Zat alam, wujudnya disebabkan oleh sebab dijadikan, tiada berkehendak kepada tempat berdiri tetapi berkehendak kepada Yang Menjadikan, yakni Zat Tuhan.


Sifat ada dua jenis:


1. Sifat Tuhan, keadaannya tidak disebabkan oleh suatu sebab, berdiri pada Zat Tuhan, tiada berkehendak kepada yang menjadikan.
2. Sifat alam, keadaannya disebabkan oleh sebab dijadikan, berdiri pada zat alam, berkehendak kepada Yang Menjadikan, yakni Zat Tuhan

Seterusnya[Next]:- Sifat 20

No comments:

Post a Comment